Porty zaczęły ważenie kontenerów morskich

Branża morskiego transportu od długiego czasu borykała się z problemem niewłaściwie podawanej wagi kontenerów. Na nieszczęście spora część spedytorów nie specjalnie się tym nie przejmowała, a ma to bardzo duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa przewozów morskich. Niewielkie nawet odchylenia w deklarowanej wadze mogą się w przypadku paru tysięcy kontenerów wzmacniać, powodując bardzo poważne kłopoty ze stabilnością, a czasami nawet utonięcia. Z takich też powodów od długiego czasu prowadzone były prace nad uporządkowaniem tych kwestii, ale ze względu na koszty nie dało się ich odpowiednio zakończyć. Dopiero niedawno udało się wypracować porozumienie, na mocy jakiego wszystkie kontenery ładowane na statek należy dokładnie zważyć. Te regulacje prawne obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a nierespektowanie ich będzie się wiązało z odpowiednimi konsekwencjami. Konieczność weryfikacji wagi kontenera spoczywa na tym, kto go nadaje, z takich też powodów musi on przypilnować tego, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Poza tym terminale oraz przewoźnicy mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Porty zaczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy pozwalają obecnie na przeprowadzenie ważenia jednostek kontenerowych za pomocą dwóch metod. Pierwszą z nich jest to zważenie całego zapakowanego i zaplombowanego kontenera, zaś druga to ważenie poszczególnych ładunków wraz z opakowaniem i zsumowanie na koniec wszystkiego. Pierwsza metoda będzie dużo szybsza i wygodniejsza do użycia, lecz będzie wymagała zakupu odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. W chwili aktualnej jedynie część portów w Polsce ma tego typu możliwości, ale nadal nie ma w nich szans na obsłużenie wszystkich jednostek. Z takich też powodów w dalszym ciągu duża część kontroli wag będzie się musiała odbywać w głębi kraju, w siedzibach firm jakie się zajmują pakowaniem. W najbliższych latach są oczywiście w planach inwestycje w tym kierunku, ale kwestia nie dotyczy tylko kupna kolejnej wagi, lecz również wprowadzenia zmian związanych z organizacją pracy w porcie. Dla przykładu port w Szczecinie ma już wdrożone gotowe procedury związane z przyjmowaniem kontenerów, a także może zaproponować możliwość ważenia ich przed załadowaniem.

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _