Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Kwestia dokładnej wagi kontenerów na pokładzie statku ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety póki co traktowane to było przez firmy z branży naprawdę luźno. Wprawdzie w papierach waga musiała być podawana, lecz niejednokrotnie zupełnie nie pokrywała się ona ze stanem faktycznym. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę planowany jest rozkład kontenerów w ładowniach, to najmniejsze nawet rozbieżności mogą znacząco wpływać na bezpieczeństwo całej jednostki. Zdarzały się nawet przypadki utonięć z tego powodu, kontenerowce miały różne problemy ze sterownością i stabilnością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać definitywnie problem. Od pierwszego lipca roku 2016 obowiązywać zaczynają nowe przepisy które wymuszają dokładne kontrolowanie wagi każdego kontenera przewożonego statkiem. Tego typy zmiany planowano od lat, jednak terz dopiero w końcu się udało dojść do pełnego porozumienia w tej kwestii. Po pierwsze barierą były spodziewane koszty, rzeczywiście nowe przepisy znacząco będą wpływały na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Nowe regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Wprowadzane w życie przepisy w tym obszarze wymagają, aby przed załadunkiem kontenera na statek jego rzeczywista waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi morskiemu i terminalowi. Jednocześnie konieczna będzie odmowa załadowania kontenera, którego waga nie była potwierdzona. Jeśli chodzi o procedurę ważenia, to przewidywane są dwie jego metody. Pierwsza z nich to całościowe ważenie kontenera przy pomocy odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu. Metoda ta ma niestety jednak dwie dość ważne wady, czyli będzie wymagała kupna drogich urządzeń do ważenia, a oprócz tego mogą się pojawić problemy ze zdarzającymi się korektami. Następna metoda polega na tym, że waży się cały czas poszczególne wkładane do środka ładunki, a później potem dodaje się do całości wagę pustego kontenera. Ta właśnie metoda będzie z kolei wymagać większego nakładu pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużym plusem jest to, że na bieżąco będzie się znało ciężar całego ładunku. Przepisy będą także regulować odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _