Nowe plany ministerstwa na pomoc dla naszych stoczni

Stocznie w naszym kraju dużą część tego, co wyprodukują wysyłają do krajów, gdzie obowiązuje zerowa stawka podatku VAT. Lecz dotychczasowe regulacje podatkowe są niezbyt korzystne jeżeli chodzi o płynność finansową. Z takich też powodów Ministerstwo zajmujące się żeglugą śródlądową i morską przedstawiło 23 marca szereg ważnych zmian które dotykają zagadnień podatkowych, a jakich podstawową rolą jest zapewnienie stoczniom działającym u nas znacznie większej konkurencyjności. Spotkanie w powyższej sprawie zorganizowane zostało w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i przebywali na nim wszyscy reprezentanci branży stoczniowej. Tak więc pojawiły się tam całe zarządy firm jakie należą do Związku Pracodawców Forum Okrętowe i innych prywatnych i państwowych stoczni. Branża ze sporym zainteresowaniem odniosła się do przedstawionych pomysłów, w szczególności mając na względzie to, że dotyczyć by one miały wszystkich bez wyjątku zarejestrowanych w Polsce firm które się zajmują produkcją statków, a tych podmiotów bez przerwy przybywa i rozwijają się bardzo dynamicznie.

Pierwsze nowe transporty na nowej trasie zaczęły kursować w dniu 21 stycznia, i mogą to robić obecnie znacznie szybciej niż dotychczas. Nowe plany polityków na pomoc dla naszych stoczni
Jedną z najistotniejszych propozycji, która się pojawiła w czasie rozmów, jest kompleksowa zmiana w sposobie naliczania podatku VAT. Przy sprzedaży nowych jednostek na eksport będzie ona wynosić 0 procent, jednak stocznia musi opłacić wszystkich dostawców części i podzespołów podczas prac budowlanych, a rozliczone wszystko może być dopiero w chwili sprzedania. A że niektóre projekty ciągną się przez kilka lat, to w tym czasie pieniądze po prostu są zamrożone, co znacząco wpływa na płynność firmy. Pomysłodawcy chcą przesunąć ciężar rozliczenia tego podatku na firmy dostarczające części. Dzięki temu, że produkcja części jest dużo szybsza, to tacy dostawcy odczują dużo mnie nałożone na nich zobowiązanie, bo zwyczajnie dużo szybciej otrzymają zwrot opłaconych podatków. Takie rozwiązanie znacznie by polepszyło ogólną kondycję stoczni, jakie na dzień dzisiejszy około jednej piątej pieniędzy przeznaczonych na zakup wyposażenia pozostawiają pod postacią podatków, a tym samym mieć to również będzie duże znaczenie w czasie negocjacji z bankami.
.

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _