Koniec zwiększania się wielkości statków do przewożenia kontenerów

W chwili, gdy po raz pierwszy na pokład statku został załadowany kontener zaczęła się nowa epoka w handlu i spedycji. Kontenery bardzo szybko zaczęły zyskiwać sporą popularność, a ich zestandaryzowanie pozwoliło na obsługę bez większych problemów w każdym światowym porcie, a co się z tym wiąże duże ograniczenie kosztów związanych z pracami załadunkowymi. Ogromną zaletą kontenerów stała się ich możliwość prostego transportowania i na lądzie, koleją lub tirami, i na wodzie, na specjalnie do tego celu zaprojektowanych statkach. Poprzednie lata to światowy wyścig w celu osiągnięcia jak największej liczby kontenerów w ładowniach, czego właśnie przykładem są największe obecnie statki. Aktualnie mają one blisko 400 metrów długości i zabierają do prawie dwudziestu tysięcy TEU jednorazowo. Ale wszystko wskazuje na to, że powoli zaczął się już zbliżać największy wymiar kontenerowców, po przekroczeniu jakiego nie będzie już tak dużo oszczędności. Specjaliści szacują, że nastąpi to przy ilość około 25 tysięcy jednostek, a kolejne powiększanie długości kontenerowców już nie przyniesie tak dużo.

Ta pogoń za ilością kontenerów na pokładzie wywołała sporo krytyki środowiska spedytorów i właścicieli portów. Tak duże powiększanie statków wiąże się z coraz większą ich długością oraz zanurzeniem. Porty zamierzając je obsłużyć zmuszane są do niekiedy bardzo drogich inwestycji w urządzenia portowe, zaplecze logistyczne na terenie obiektu oraz przygotowanie drogi wodnej. Przy statkach o największej długości redukuje się także sprawność prac rozładunkowych, a także liczba obsługiwanych za jednym razem jednostek. Zaś spedytorzy narzekają na zbyt dużą podaż w ładowniach i na pokładach w porównaniu z istniejącym popytem, dzięki czemu znacząco spadły ceny, a co za tym idzie zmniejszyła się rentowność biznesu. Lecz w chwili obecnej nie bardzo jest wyjście, gdyż statki o długości 400 metrów już przewożą kontenery i jeżeli jakiś port chce być konkurencyjny, to zwyczajnie musi zainwestować w odpowiednią infrastrukturę. Jeżeli rzeczywiście wzrost wielkości kontenerowców zostanie przyhamowany, to inwestycje takie bez problemów powinny wystarczyć na wiele lat.

Prognozowany koniec zwiększania się wielkości statków do przewożenia kontenerów

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _