Kolejne wzrosty pojemności floty kontenerowców

Kolejny wzrost ładowności floty statków kontenerowych.Mimo panującego obecnie kryzysu na rynku transportu kontenerowego ilość statków cały czas się rozszerza. Największe firmy z branży zacięcie rywalizują o pierwszą lokatę, a przede wszystkim się to objawia wodowaniem kolejnych jednostek. Przez ten rok zwodowano kontenerowce o łącznej ładowności ponad półtora miliona TEU, co stanowi jedenaście procent więcej niż rok temu. W kolejnym roku podaż kontenerowców ma wynieść blisko dziesięć procent, jak więc widać dynamika wzrostu utrzymuje się cały czas na dość sporym poziomie. Tego typu sytuacja ma duże znaczenie na sytuację wśród armatorów, będąc jednym z głównych powodów znaczących obniżek cen. Dla armatorów nie jest to dobra wiadomość, bo stawia pod dużym znakiem zapytania rentowność większości połączeń. Kolejny problem stanowi konieczność przestoju coraz większej liczby statków przy nabrzeżach portowych, gdyż zwyczajnie nie znajduje się dla nich wystarczającej ilości zleceń. Sytuacja taka w znacznym stopniu bierze się z tego, że takie inwestycje planowano i rozpoczynano parę lat temu, i obecnie nastąpiło znaczne spiętrzenie nowych statków.

Znamienne jest to, że pomimo zwiększania się ogólnej ładowności kontenerowców zmniejszyła się ich ilość. Bierze się to z faktu, że z roku na rok powiększają się możliwości przewozowe, a co się w tym wiąże zwiększa się wydajność oddawanych jednostek. O ile przed rokiem średnia ładowność statku wynosiła siedem i pół tysiąca, to w bieżącym roku to już ponad osiem. Podstawowym powodem takiego stanu rzeczy jest duże ograniczenie statków o ładowności 8 tysięcy, jakich ilość stała się najmniejsza od dwudziestu lat. Na dużo mniejszym poziomie są również rozbiórki statków, tu także ich wielkość jest stosunkowo mała jeżeli porównać to z ubiegłymi latami. Zwłaszcza mały poziom złomowania występuje w klasie panamaxów, czyli jednostek o ładowności do 3 tysięcy kontenerów, ocenia się, że ogólnie ich ładowność wynosiła będzie około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. Przez to wszystko światowa flota kontenerowców klasy panamax powiększy się o dwa procent, analogicznie będzie z innymi rodzajami. W chwili obecnej w budowie jest kolejna partia kontenerowców, tak więc w przyszłym roku również można się spodziewać kolejnych wzrostów.

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _