Dalsze obniżki cen za fracht po krótkim wzroście

Dalszy spadek cen za fracht po krótkim wzroście

Rynek przewozów kontenerowych do pewnego czasu ma duże problemy. Składa się na to kilka czynników, z których najistotniejsze to coraz większa recesja w Chinach, powodująca mniejszy obrót towarowy, lecz również pogłębiająca się ilość kontenerowców. I efektem tego coraz większe obniżki frachtu, docierające w pewnych momentach do poziomu zyskowności. Po chwilowym wzroście w pierwszym okresie roku, co mogło dać armatorom lekką nadzieję na poprawienie sytuacji pojawiły się jednak znowu spadki. Obecnie ich poziom wynosi 740 dolarów za zwykły kontener o 20-stopowej długości, z tendencją do dalszych spadków. Wszystko to dało to 20-procentowe spadki przychodów armatorów obsługujących trasy pomiędzy chińskimi a europejskimi portami. Powyższe dane będą się opierać na jednym z częściej używanych wskaźników, to znaczy SCFI, który bada i analizuje ceny za przewóz kontenerów pomiędzy danymi portami. Jednak tendencje spadkowe są widoczne także na pozostałych popularnych trasach. Między Morzem Śródziemnym a Azją spadki miały poziom kilkunastu procent, zaś na trasach z Azji do Ameryki unormowały się na poziomie kilku procent.

O ile na recesję panującą w Chinach armatorzy nie mają dużego wpływu, to na ilość jednostek, które pływają już raczej tak. A obecnie słyszy się rosnącą liczbę głosów, że kontenerowców, zwłaszcza tych mających największą ładowność jest jednak za dużo. Przez ostatnie lata panował duży wyścig w celu powiększania pojemności, czego rezultatem jest wysyp statków o ładowności do 22 tysięcy jednostek. Jednak nie wzięto chyba pod uwagę jednej ważnej rzeczy, a mianowicie tego, że ich użytkowanie będzie opłacalne tylko i wyłącznie pomiędzy Europą a Azją, i to tylko w takim przypadku, gdy będą prawie całkowicie zapełnione. Z tego też powodu istnieje rosnąca presja na całkowite zapełnianie pokładów, lecz efektem tego jest kolejny spadek cen frachtu. Jednak nie będzie to jedyny negatywny skutek aktualnego stanu rzeczy. W związku z tak energicznym przyrostem floty zwiększająca się ilość statków zaczyna być wycofywana z czynnej służby, szacuje się, że aktualnie niepływające jednostki mają pojemność więcej niż milion .

Tłumacz

Wizyty
Visits today: _